Collection: Hezoy

Si Hezoy ay isang lokolokong nilalang na nagdadraw ng mga memes at comics pantanggal ng stress. By the way, bili na kayo ng T-shirts kooooooooo.
Links: Facebook