Collection: Opismeyts

Ang Opismeyts ay komiks tungkol sa pang araw araw na kaganapan sa buhay ng mga huwarang empleyado at ng magiting nilang boss sa loob at labas ng opisina.
Links: Facebook